Vitrine IV

Vitrine IV | 2001-03 | Öl, Acryl | 200x280 cm